Ελληνικά
2001
106-110
  • (gre) Μελέτη πάνω στον πλαστικό και ζωγραφικό διάκοσμο της Ακαδημίας Αθηνών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ιστορία της τέχνης