Ο ΠΛΑΤΩΝ, ΙΔΕΑΛΙΣΤΗΣ Ή ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ;

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Γαλλικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 2001
  6. 72-86
    • Μελέτη που εξετάζει τον ρεαλισμό και τον ιδεαλισμό στο έργο του Πλάτωνα