Ελληνικά | Γαλλικά
2001
72-86
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει τον ρεαλισμό και τον ιδεαλισμό στο έργο του Πλάτωνα

Ο ΠΛΑΤΩΝ, ΙΔΕΑΛΙΣΤΗΣ Ή ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ;

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φιλοσοφία