ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 2000
  6. 554-581
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν στην επίσημη υποδοχή του ακαδημαϊκού κ. Βασιλειου Πετράκου