ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 2000
  6. 527-532
    • Μελέτη που διερευνά τις σχέσεις ευρωπαϊκής ένωσης και Ελλάδας