ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΦΟΙΒΟΥ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος | Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 2000
  6. 501-526
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν στην επίσημη υποδοχή τουαντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας κ. Αλεξάνδρου-Φοίβου Μουρελάτου