ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΖΑΝΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος | Κοντόπουλος, Γεώργιος (1928-)
  5. 2000
  6. 380-407
    • Επίσημη υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Δημοσθένη Καζανά και ομιλία του κ. Καζανά με θέμα: Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κοσμολογίας