106111

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 2000
  5. 336-356
    • Μελέτη που εξετάζει τη σχέση πολιτείας-παιδείας από την αρχαία πόλη μέχρι τη νέα κοσμόπολη της υστερης νεωτερικότητας