Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΝΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λιγομενίδης Πάνος
  5. 2000
  6. 249-269
    • Μελέτη που εξετάζει τη σχέση συνείδησης και φυσικού κόσμου έτσι όπως αυτή αναδεικνύεται μέσω της νέας φυσικής επιστήμης.