Ελληνικά
2000
231-248
  • (gre) Μελέτη που αναφέρεται στο πως η φιλοσοφία διαχειρίζεται την έννοια του δικαίου

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ιστορία
    2. Ιστορία φιλοσοφίας
    3. Φιλοσοφία δικαίου