ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗς ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 2000
  6. 103-109
    • Πρόκειται για την υποδοχή του μέλους της Ακαδημίας κ. Αντώνιο-Αιμίλιο Ταχιάο