Ελληνικά
2000
101-112
  • (gre) Παρουσίαση των ευρημάτων της πρώτης Πανελλήνιας Περιγεννητικής Έρευνας από την Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ιατρική