Αγγλικά
2000
65-84
  • (eng) Regarding the problem of th apparent redshifts of the UV lines in the transition region.

  • (gre) Πρόκειται για το πρόβλημα της μετατόπισης προς το ερυθρό των φασματικών γραμμών της Μεταβατικής ζώνης και τις επικρατέστερες θεωρητικές ερμηνείες.

DOPPLER SHIFTS IN THE SOLAR TRANSITION REGION

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αστρονομία