ΤΟ ΧΙΑΚΟΝ ΤΕΡΜΙΩΘΕΛΑΙΟΝ

THE CHIOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1931
  6. 490-495
    • At the island of Chios grous up the tree Pistachia (palaestina bois) commonly raki for Chios. From this tree are produced, small, of globular form, oily fruits. The oil that we take from fruits of the Palestenian Pistachia is tasty and is used for the making of sweets and lighting. Following there are presented the results of the chemical analysis of this oil.
    • Στο νησί της Χίου αναπτύσσεται το δέντρο Πιστακία (palaestivia bois), κοινώς τσικουδιά για τη Χίο. Το είδος πιστακία απο βοτανικής σκοπιάς ανήκει στην τάξη των τερεβινθωδών και την οικογένεια των ανακαρδιωδών. Από αυτό το είδος δέντρου παράγονται μικροί σφαιρικού σχήματος ελαιοφόροι καρποί. Το λάδι που παίρνουμε από τους καρπούς της παλαιστίνιου πιστακίας είναι γευστικό και χρησιμοποιείται στην παρασκευή γλυκών και για φωτισμό. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης αυτού του ελαίου.