ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ

STUDY ON THE CORROSION OF VARIOUS SAMPLES OF CEMENT AND BETON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Καββασιάδης Κ.Θ
  5. 1931
  6. 468-473
    • Experimental study of resistence in corrosion of various samples of cement and beton.
    • Πειραματική μελέτη αντοχής στην διάβρωση διαφόρων ειδών τσιμέντου και μπετόν.