1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Rentz Carl
  5. 1931
  6. 295-301
    • Geological description of the area Ionion sea -Adriatic sea- Hepirus ?.
    • Γεωλογική περιγραφή της περιοχής Ιονίου Πελάγους-ακτών Ηπείτου-Αδριατικής.