Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΪΚΗΣ

THE FAUNA OF THE HYDRAIC LIME-LAYER.- (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1931
  6. 291-295
    • Detailed description and tabulation of various species of fossils discovered in the area Hydra-Argolis.
    • Λεπτομερής περιγραφή και καταλογοποίηση διαφόρων ειδών οστράκων που βρέθηκαν στην περιοχή ύδρας -Αργολίδος.