ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1672 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1850.

ABOUT THE ELECTION OF PATRIARCHS OF ANTIOCHIA FROM THE YEAR 1672 TILL THE YEAR 1850 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1931
  6. 281-283
    • A report which indules all Antiochias Patriarchs who were elected during the period 1672-1850.
    • Αναφορά όλων όσων εξελέγησαν Πατριάρχες Αντιοχείας κατά τη χρονική περίοδο 1672-1850.