ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙ΄ΕΚΧΥΛΙΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ

A NEW APPARATUS FOR EXTRACTS UNDER SPECIAL CONDITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θώμης Γ.Ν.
  5. 1931
  6. 248-251
    • In the present study is described the production of on apparatus for extracts, which in general looks like the apparatus of Soxhlet with a porous slate attached. With this apparatus is achieved, and in particular with high accuracy, the execution of as succession of special analyses.
    • Στη μελέτη αυτή περιγράφεται η κατασκευή εκχυλιστικής συσκευής, η οποία σε γενικές γραμμές μοιάζει με τη συσκευή Soxhlet με πορώδη συντεταγμένη πλάκα. Με τη συσκευή αυτή επιτυγχάνεται και μάλιστα με μεγάλη ακρίβεια η εκτέλεση μίας σειράς ειδικών αναλύσεων.