"ΔΙΑΚΟΦΤΟ" - "ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ"

DIAKOFTO-"INTERRUPTION OF THE MOUNTAIN" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1931
  6. 247-248
    • It's about a study which concerns the name of the Peloponnesian ravine "Diakofto" and its origin. Elements from historical sources are reported and mainly from an autopsy of Stravon.
    • Πρόκειται για μελέτη η οποία αφορά την ονομασία του πελοποννησιακού φαραγγιού "διακοφτό" και την προέλευσή της. Εκθέτονται στοιχεία από ιστορικές πηγές και κυρίως από αυτοψία του Στράβωνα.