Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

THE CONTRIBUTION OF THE ANCIENT GEOGRAPHERS AND THE DISCOVER OF AMERICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1931
  6. 177-196
    • Review of the knowledge, produced by the ancient geographers Stravon, Eratosthenis, Posidonios, Ptolemeos etc. and the contribution of this knowledge to the discover of America.
    • Αναφορά στις ανακαλύψεις των αρχαίων γεωγράφων Στράβωνα, Ερατοσθένη, Ποσειδώνειον, Πτολεμαίον κλπ. και στην βοήθεια που προσέφεραν οι γνώσεις αυτές στους θαλασσοπόρους που ανακάλυψαν την Αμερική.