ΝΕΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1931

NEW SEISMIC ACTIVITY IN THE AREA OF CORINTHOS AND THE EARTHQUAKE OF JANUARY 4TH, 1931 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Critikos N. | Κρητικός Ν Α
  5. 1931
  6. 29-32
    • Description of seismic data of the area of Corinthos relevant to the earthquake of the January 4th, 1931.
    • Περιγραφή σεισμικών δεδομένων της περιοχής Κορίνθου σχετικών με τον σεισμό της 4ης Ιανουαρίου 1931.