ΤΟ ΑΘΕΡΜΟΝ ΦΩΣ

THE UNHEATED LIGHT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1931
  6. 108-133
    • The substance of light and the attempts since the beginning of the 19th century to study it have been presented.
    • Αναλύεται η φύση του φωτός και οι προσπάθειες που έγιναν από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα για την μελέτη του.