ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ANNIVERSARY OF THE ACADEMY OF ATHENS FOUNDATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1931
  6. 59-72
    • Anniversary speech dealing with attempts of Platonic Academies foundation after the fall of Konstantinople.
    • Επετειακή ομιλία με αντικείμενο τις απόπειρες ίδρυσης πλατωνικών ακαδημιών μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης.