ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 9-16
    • The great national poet Kostis Palamas gives his final speech as president of the Academy of Athens. The new president for the year 1932 mr. Vournazos gives his first greeting lecture.
    • Αποχαιρετιστήρια ομιλία του απερχόμενου προέδρου και μεγάλου εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά. Χαιρετισμός και εναρκτήρια ομιλία του νέου προέδρου Α.Χ. Βουρνάζου.