ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

INDEX BY AUTHOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1943
  6. 347-349
    • Index by author of the 18 volume issue A of the proceedings of the Academy of Athens of the year 1943.
    • Ευρετήριο κατά συγγραφέα του 18 τόμου τεύχους Α των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 1943.