Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΤΣΙΜΙΣΚΗ

THE POSITION OF THE BULGARIAN CHURCH AGAINST THE ECUMENICAL THRONE IN THE YEARS OF TSIMISKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονιδάρης Γερασ.Ι.
  5. 1943
  6. 306-313
    • In this study is examined, part of the law of the "Regular" established by the emperor Ioannis Tsimiskis (969-976) which is referred to the Archibishop of Bulgary. The "Regular" of Tsimiskis has a general meaning and interest.
    • Στη μελέτη αυτή εξετάζεται το τμήμα της αρχής του "τακτικού" του αυτοκράτορα ωάννου Τσιμισκή (969-976) που αναφέρεται στην αρχιεπισκοπή της Βουλγαρίας. ΄Εχει δε γενικώτερη σημασία το "τακτικόν" του Τσιμισκή.