ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ

ANCIENT'S BIOCHEMICAL OBSERVATION RESEARCH AND THEORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Μιχαήλ
  5. 1943
  6. 101-105
    • Indications that in the ancient greek experience the biochemical determination was present. According to Aristoteles and Plinios women in monthly period could influence narious situations. This phenomenon could be explained by electromagnetic or radioactive emission, or some other specific situation of women in monthly period.
    • Η μελέτη αναφέρεται στο γεγονός ότι στην αρχαία ελληνική αμπειρία υπήρχε η βιοχημική παρατήρηση , ότι η έμμηνος γυναίκα παρουσιάζει χαρακτηριστική επίδραση σε φαινόμενα και πράγματα. Μετά από ανάλυση του βιοχημικού αυτού φαινομένου , η οποία βασίζεται σε σχετικές αναφορές του Αριστοτέλη και του Πλίνιου, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν αποτέλεσμα ηλεκτρομαγνητικής απορροής ή ραδιενέργειας, ή πιθανότερα κάποιας άλλης ιδιότυπης δυναμικής κατάστασης της εμμήνου γυναίκας.