1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 168869
  4. GR-AtACAb10013974
  5. Ελληνικά
  6. Θεοδώρητος, επίσκοπος Κύρου | Σακκελίων, Ιωάννης
  7. Αθήνησιν: Εκ του τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1885
  8. 64