ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΙΘΙΟΠΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ

CONNECTIONS OF THE ACRITIC EPIC WITH THE ETHIOPIC OF ILIODOROS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κολονάρος, Πέτρος Π.
  5. 1943
  6. 33-40
    • The form of the connection between the acritic epic and the novel of Iliodoros, is reported. Specific texts which can explicitly show the influence of the novel of the ethiopic of Iliodoros on the acritic epic, are also mentioned.
    • Αναφέρεται σε γενικές γραμμές η μορφή των σχέσεων του ακριτικού έπους και του μυθιστορήματος του Ηλιοδώρου. Παρατίθενται χαρακτηριστικά τα οποία είναι αρκετά για να καταδείξουν την επιρροή την οποίαν είχε το μυθιστόρημα των αιθιοπικών του Ηλιοδώρου στο ακριτικό έπος.