ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

INDEX BY AUTHOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1980
  6. 555-560
    • Index by author of the 55 volume issue A of the proceedings of the Academy of Athens of the year 1980.
    • Ευρετήριο κατά συγγραφέα του τόμου 55 τεύχους Α των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 1980.