1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λούρος Ν Κ
  5. 1980
  6. 358-368
    • Historic and social analysis of the demographic problem of our country since 1922.
    • Ιστορική και κοινωνική ανάλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας από το 1922 έως και σήμερα.