ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ

RECEPTION OF THE NEW ACADEMICIAN EVAGELLOU PAPANOUTSOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milonas George E | Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1980
  6. 356-356
    • Greetings of the new academician mr. E. Papanoutsou.
    • Χαιρετισμός του νέου ακαδημαϊκού κ. Ε. Παπανούτσου.