ΕΚΑΤΟ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ

HUNDREND YEARS FROM THE DISCOVERY OF THE CAUSE OF MALARIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992)
  5. 1980
  6. 334-343
    • The causes the infection ways and the confrantation of the disease are also mentioned.
    • Εκτενής αναφορά στην ανακάλυψη του Laveran, για το ποιά είναι τα αίτια της ελονοσίας. Παρουσιάζονται επίσης τα αίτια και οι τρόποι μετάδοσης της ελονοσίας καθώς και οι μέθοδοι για την καταπολέμηση της.