ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ

MEMORY OF NICOLAOS FAKATSELIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1980
  6. 283-284
    • Curriculum vitae and scientific activity of the doctor Nikolaos Fakatselis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του ιατρού Νικολάου Φακατσέλη.