1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Thomson Homer Armstrong | Thomson Homer Armstrong
  5. 1980
  6. 252-282
    • Extended attempt of representating the ancient agora of Athens in various time periods from Socrate's epoch to Apostole Paulu's epoch. In addition certain well-known building are represented like desmotenion (prison), Attalu's stoa, Heliaia , etc.
    • Εκτενής απόπειρα αναπαράστασης της αρχαίας αγοράς των Αθηνών σε διάφορες χρονικές περιόδους από την εποχή του Σωκράτη μέχρι την εποχή του Απόστολου Παύλου. Επίσης αναπαριστώνται συγκεκριμένα κτήρια όπως το δεσμυτήριο, η στοά του Αττάλου, η Ηλιαία κλπ.