ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ

SCIENTIFIC MEMORIAL GEREMONY OF THE ACADEMICIAN GEORGE IOAKEMOGLOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσατσάς, Γεώργιος (1912-1987)
  5. 1980
  6. 239-248
    • Curriculum vitae and scientific activities of the academician George Ioakemoglou
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του ακαδημαϊκού Γεωργίου Ιωακείμογλου.