ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΧΟΛΕΡΑΣ

THE OLD AND PRESENT CHOLERA EPIDEMIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992)
  5. 1980
  6. 186-200
    • Historical review of cholera epidemics since the extended epidemic which ocewr in Athens in 430 b.c. till nowadays.
    • Ιστορική αναδρομή των επιδημιών χολέρας που έπληξαν την ανθρωπότητα από τον λοιμό των Αθηνών του 430 π.χ. μέχρι σήμερα.