ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

MOMENTS FROM THE HISTORY OF VASCULAR SURGERY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λούρος Ν Κ
  5. 1980
  6. 14-21
    • This article is about a speech that was given in the session of 31st January 1930, on which are reported various cases that have occured during the history of vascular surgery.
    • Πρόκειται για λόγο που δόθηκε στην Συνεδρία της 31ης Ιανουαρίου 1980, στον οποίο αναφέρονται διάφορα τρανταχτά περιστατικά που έχουν συμβεί κατά την διάρκεια της πορείας της καρδιοχειρουργικής.