ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Milonas George E | Μυλωνάς Γεώργιος Ε | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1980
  6. 3-12
    • Greetings and wishes of the past president and thoughts and declarations of the new president for the year 1981, mr. Mylonas.
    • Αποχαιρετιστήριος λόγος του αποχωρούντος προέδρου και προγραμματικές δηλώσεις του αναλαμβάνοντος προέδρου για το έτος 1981 κ. Μυλωνά.