ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΤΩΝ ΔΡΥΜΩΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΕΩΣ

BENEFICIATION OF THE DRYMONAS PHOSPHORITE BY FLOTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Contopoulos A. | Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ | Κοντόπουλος Α | Ποταμιάνος Ν
  5. 1980
  6. 169-181
    • In this article there is a description of the flotation method for the beneficiation of the phosphorite deposits of Drymonas, Epirus. During the first flotation stage, a mixed phosphorite calcite concerntrate is produced, by using fatty acids as collectors in a stightly basic environment. During the second stage, the mixed concerntrate is splitted by floating calcite with fatty acids in a slightly acidic environment where the phosphorite being depressed by additions of soluble phosphoric ions, ioses its flotation and turns into a swap.
    • Στο παρόν άρθρο περιγράφεται η μέθοδος επιπλεύσεως για τον εμπλουτισμό των φωσφοριτών του Δρυμώνα της Ηπείρου. Κατά την διάρκεια του πρώτου σταδίου επιπλεύσεως, παράγεται ένα συμπύκνωμα φωσφοριτών-ασβεστικών, χρησιμοποιώντας λιπαρά οξέα, ως συλλέκτες σε ένα ασθενές βασικό περιβάλλον. Κατά την διάρκεια του δευτέρου σταδίου, το συμπύκνωμα διασπάται μέσω της επιπλεύσεως του ασβεστίτη με λιπαρά οξέα, σε ένα ασθενές όξινο περιβάλλον, όπου ο φωσφορίτης κάτω απ' την επίδραση διαλυτών φωσφορικών ιόντων, χάνει την επιπλευσιμότητά του και παραμένει στο τέλμα.