ORIGINAL METHOD FOR THE VOLATILIZATION OF OIL (eng)
Γαλλικά
1980
104-118
  • (eng) Description of an experimental method by which we succeed the volatilization of oil. This is very important for manufacture.

  • (gre) Περιγράφεται πειραματική μέθοδος δια της οποίας επιτυγχάνεται η εξαέρωση του πετρελαίου, κάτι που έχει μεγάλη βιομηχανική σημασία.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τεχνολογία καυσίμων