Οι καπνοί και τα τουμπεκιά της Ελλάδος χημικώς εξεταζόμενα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 14191
  4. GR-AtACAb10072978
  5. Ελληνικά
  6. Δαμβέργης, Αναστάσιος Κ.
  7. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1894
  8. 25 + χάρτης