ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 26ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1935

FESTIVE SESSION OF THE 26TH DECEMBER 1935 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1935
  6. 86-106
    • The conventional speech of the president of the president of the Academy of Athens which is taken place in accordange with the constitution of the Academy in the last meeting of the year on a subject relevant to the speaker's speciality.
    • Η καθιερωμένη ομιλία του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών που γίνεται κατά τον κανονισμό με θέμα της ειδικότητος του, στην τελευταία συνεδρίαση του έτους.