1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1935
  6. 440-442
    • The communication is referred to the nature and duties which emanate from the office of minor presbyters as well as to where it is met.
    • Στην ανακοίνωση περιγράφεται η φύση και τα καθήκοντα του αξιώματος του δευτερεύοντος των πρεσβυτέρων καθώς και το πού απαντάται.