ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

BIBLIOGRAPHICAL BULLETIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1935
  6. 437-438
    • List of books and papers received by the library of the Academy of Athens during November 1935.
    • Κατάλογος βιβλίων και εντύπων που παρελήφθησαν από την βιβλοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών κατά τον Νοέμβριο 1935.