ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΕΩΣ ΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΧΑΛΑΖΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

FOR THE USE OF UNISON THROUGH A RIGHT QUARTZ IN THE PHOTOMETRIC RECORDING MOVEMENTS REVEALED THROUGH THE ABSORBED-MICROMETRIC METHOD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαντορίνης Π
  5. 1935
  6. 410-417
    • In the communication a combination is made between the very sensitive unison of Giebe and Schneibe and the absorbedmicrometre, through which the automatic photometric recording of the measurements upon photometric tape, is achieved.
    • Στην ανακοίνωση γίνεται συνδυασμός μεταξύ του ευαισθητότατου συνηχέως των Giebe και Scheibe και του απορροφομικρομέτρου και επιτυγχάνει την αυτόματη φωτομετρική εγγραφή των μετρήσεων επί φωτομετρικής ταινίας.