1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1935
  6. 265-272
    • Tabulation and comments on various kinds of mushrooms discovered in the area of Attika.
    • Κατάλογος μετά σχολίων επί διαφόρων ειδών μυκήτων (μανιταριών) που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή της Αττικής.