ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

RESOLUTION OF THE ACADEMY OF ATHENS ON THE SUBJECT OF THE OLD DICTIONARY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Balanos Dimitrios
  5. 1935
  6. 261-262
    • Resolution of the Academy of Athens where is declazed that the subject of the diary has not any relation with religions dogmas so there is no sence in the noise which has been created on this subject.
    • Ψήφισμα της Ακαδημίας Αθηνών με το οποίο διακηρύσεται ότι το θέμα του ημερολογίου καμία σχέση δεν έχει με τα δόγματα της θρησκείας και επομένως δεν έχει νόημα ο θόρυβος που δημιουργήθηκε πεπί αυτού του ζητήματος.