1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσατσάς, Γεώργιος (1912-1987)
  5. 1935
  6. 235-238
    • The volumetric determination of two-coloured alkalies is described. The experimental part of the study is analysed as well the conclusions that arose and it is suggested that the volumetry should be done after the addition of natrium and then of the chloride varium.
    • Στο παρόν άρθρο περιγράφεται ο ογκομετρικός προσδιοριμός διχρωμικών αλκαλίων. Αναλύεται τόσο το πειραματικό μέρος όσο και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούνται, όπου και συνίσταται η ογκομέτρηση να γίνεται μετά την προσθήκη πρώτα του οξικού νατρίου και έπειτα του χλωριούχου βαρίου.