ΑΜΑΡΥΣΙΟΝ

AMARYSION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Ziebarth E. | Ziebarth E.
  5. 1935
  6. 217-225
    • Report to various archeological references relative to the city of Amarysion of Evoia which coincedes to the modern town of Amarynthos near Eretria.
    • Αναφορά σε ποικίλες αρχαιολογικές αναφορές σχετικές με την πόλη Αμαρύσιον της Εύβοιας η οποία ταυτίζεται με την σημερινή κωμόπολη Αμάρυνθο, κοντά στην Ερέτρεια.